uINTI tURUN TUKIRAHASTO


Rahaston nimi ja tarkoitus
Uinti Turku – Åbo Simning ry haluaa tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle uintiharrastusmahdollisuuden riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Seura on perustanut tukirahaston varmistaakseen, että myös heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa uintia Uinti Turussa.

Lapseksi tai nuoreksi luetaan seuran jäsen, joka tukea haettaessa ei ole täyttänyt 20 ikävuotta. Rahasto jakaa tukea harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii seuran hallituksen alaisuudessa ja se jakaa sääntöjensä mukaisesti tukea hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa.

Rahaston perustaminen ja ylläpito
Rahasto on perustettu ja sen säännöt on hyväksytty 10.4.2024 Uinti Turun hallituksen kokouksessa.

Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran lasten ja nuorten harrastusmaksujen tukemiseen.

Rahaston ylläpidosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti seuran toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

Rahaston tarkoitus ja toiminta
Rahaston tarkoituksena on edistää seuran yhteiskunnallista toimintaa ja auttaa harrastuksen jatkamisessa vähävaraisia jäseniä, joilla on itsellään vaikeuksia harrastamisesta aiheutuvien kulujen hoitamisessa.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa hakemusten perusteella harkinnanvaraisesti kaksi kertaa vuodessa erikokoisia tukia jäsenilleen. Seuran toiminnanjohtaja tutustuu saapuneisiin hakemuksiin kaksi kertaa vuodessa ja esittää seuran hallitukselle jaettavat tukisummat. Tukihakemusten käsittelyajat:

 • Huhti-toukokuu
 • Loka-marraskuu

Seuran hallituksen hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden seuran toiminnan alaisiin harrastuskuluihin siten, että seuratoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille jäsenille, vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa.

Myönnettävät tuet ovat kooltaan 50 € kurssilaisille ja 100 € kilpauimareille / kausi. Yksittäinen jäsen voi saada tuen vain kerran kautta kohti ja myönnetty tuki ei oikeuta tukeen seuraavalla kaudella, vaan tukea on haettava uudelleen. Yksi kausi tarkoittaa kevättä tai syksyä. Tukipäätöksistä ei voi valittaa.

Tuen hakeminen
Tukeen oikeutettu jäsen voi hakea rahastolta tukea harrastukseensa lähettämällä vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen heidi.rissanen(at)uintiturku.fi

Tukea voi hakea koska vain. Tukihakemukset käsitellään määrätyn aikataulun mukaisesti huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa

Laita hakemukseen ainakin seuraavat tiedot:

 • nimi
 • syntymäaika
 • ryhmä
 • lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta
 • selvitys mahdollisista avoimista maksuista
 • haettava summa
 • anomuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
 • sekä muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Rahaston hallinto ja päätöksenteko
Rahastoa hallinnoi seuran hallitus.

Toiminnanjohtaja päättää ja esittää jaettavia tukia seuran hallitukselle. Seuran hallitus hyväksyy toiminnanjohtajan käsittelemät ja esittämät tuet kokouksissaan. Seuran hallitus ei käsittele toiminnanjohtajan esittämiä tukia yksityiskohtaisesti, vaan huolehtii siitä, että esitetyt tuet ovat rahaston budjetin ja sääntöjen näkökulmasta hyväksyttävissä. Seuran hallitus vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä.

Jaettavat tuet esitetään seuran hallitukselle seuraavilla tiedoilla:

 • Hakijan ryhmä
 • Tuen määrä

Rahaston myöntämästä tukisummasta ilmoitetaan saajalle sähköpostilla. Rahaston myöntämien avustusten kokonaismäärä kirjataan seuran toimintakertomukseen. Rahaston myöntämien avustusten tietoja, jotka liittyvät henkilöön, joille tukea on myönnetty, ei julkaista eikä yksilöiviä tietoja kirjata seuran toimintakertomukseen.

Rahaston tilikausi ja varojen käyttö
Rahaston tilikausi on sama kuin seuran (Uinti Turku Åbo Simining ry) tilikausi. Rahasto kuuluu seuran budjetin alle ja seura myöntää rahastolle sen käyttövarat.

Rahaston kirjanpito kuuluu seuran kirjanpidon piiriin. Seura kerää varoja rahastoon koko toimintakauden aikana ulkopuolisilta lahjoittajilta, ja seuran hallitus vahvistaa kussakin kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. Seuran hallitus viime kädessä hyväksyy kokouksissaan jaettavat avustukset ja on siten myös viime kädessä vastuussa rahaston varojen riittävyydestä.

Haluatko tukea rahastoa? Ota yhteys seuran toiminnanjohtajaan heidi.rissanen(at)uintiturku.fi / 040-7173187
Voit myös maksaa lahjoituksen suoraan tilille
FI25 5711 3020 0060 06
viestikenttään teksti ”lahjoitus vähävaraisten tukirahastoon”.

Rahaston sääntöjen voimaantulo
Tässä dokumentissa kirjatut säännöt tulevat voimaan seuran (Uinti Turku – Åbo Simning ry) hallituksen päätöksellä. Sääntöjen voimaantulo vahvistetaan ja päivätään hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.